Kiedy niezbędna jest niwelacja terenu?

Niwelacja terenu niezbędna jest przed zagospodarowaniem terenu. Proces ten polega na poziomowaniu gruntu, w celu pozbycia się nierówności, spadków i wzniesień.

Kiedy niezbędna jest niwelacja terenu?

Niwelacje terenu wykonuje się zawsze, przy wszystkich rodzajach prac budowlanych. Polega na wyrównaniu terenu poprzez nawożenie ziemi lub usunięcie jej nadmiaru. Dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych, jak i użytkowych, budowy dróg, parkingów, ogrodów, podjazdów. Do wyrównania terenu nadaje się ziemia z dodatkiem niewielkich ilości kamienia oraz piasku. Najczęściej wykorzystuje się gruz. Niwelacja terenu, polega na, poziomowaniu gruntu oraz przeprowadzeniu pomiarów wysokościowych. Bardzo ważne jest to szczególnie w przypadku górzystego terenu, niemniej jednak nawet na płaskim terenie niezbędne jest jego profilowanie. Niwelacja terenu, nie jest pracą budowlaną i z reguły nie musimy mieć na nią pozwolenia. Dzieje się tak w przypadku, kiedy chcemy wyrównać teren w ogrodzie lub podłoże pod kostkę brukową, w celu usunięcia nadmiaru wody. Natomiast jeśli niwelacja terenu ma być wykonywana przed pracami budowlanymi, tu już wymagana jest odpowiednia zgoda.

Niwelacja terenu

Niwelacja terenu podzielona jest na kilka etapów. Najpierw usuń warstwę żyznej gleby, ale nie usuwaj jej, zostanie wykorzystana później. Geodeta następnie wykonuje pomiary, między kilkoma punktami na danym obszarze, aby określić, gdzie wymagane jest wyrównanie. Według obliczeń teren wyrównuje się ciężkimi maszynami budowlanymi. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić położenie kabli i rur gazowych, aby uniknąć ich uszkodzenia. Kompleksowe usługi zakresie niwelacji świadczy firma Drog-Pol, specjalizująca się w usługach brukarskich i robót ziemnych. Mają nowoczesny sprzęt, dzięki czemu pracę wykonują efektywnie. Firma świadczy również usługi brukarskie. Wycena kosztów aranżacyjnych opiera się na kosztorysie uwzględniającym powierzchnię w metrach sześciennych.