Jak wykonać wykopy pod fundamenty?

Do prawidłowego wykonania wykopu pod fundamenty potrzeba wiedzy o takich czynnikach, jak typ gruntu, na jakiej głębokości przemarza, odpowiednia głębokość posadowienia czy rodzaj fundamentu. Proste fundamenty są wykonywane od razu w gruncie. Tymczasem wykopy pod fundamenty, które są oparte na ławach, wykonywane są zwykle koparko-ładowarką.

Przed przystąpieniem do realizacji wykopu pod fundamenty należy odpowiednio zabezpieczyć planowane miejsce wykopów i ustalić:

  • na jakiej głębokości grunt może najlepiej zamarznąć (w przedziale od 0,8 m do 1,4 m),
  • rodzaj gruntu,
  • stan wód gruntowych,
  • dane gruntu (jak np. jego spoistość czy stopień, w jakim zwiększa objętość po zamarznięciu).

Przystąpienie do wykopów jest dopuszczalne tylko w czasie bezdeszczowej pogody i dlatego zaleca się realizację wykopów pod fundamenty w okresie od wiosny do jesieni.

Jak należy wykonać wykopy pod fundamenty?

Wykopy pod fundament muszą zostać uwzględnione w projekcie budowlanym. Wykopy są niezbędne, gdyż fundamenty budowanego budynku znajdują się poniżej gruntu, a prawidłowo wykonane wykopy pod fundamenty gwarantują solidność konstrukcji stawianego budynku. Wykopy pod fundamenty rozpoczyna się od usunięcia najpierw wierzchniej warstwy ziemi, a później gruntu na głębokość górnego poziomu ławy. Do wykonania takiego wykopu może być potrzebny odpowiedni sprzęt oraz usługi profesjonalistów, dlatego też warto skorzystać z oferowanej przez naszą firmę, gdyż zapewniamy wysokiej klasy działania na terenie województwa lubelskiego. Ponadto skorzystanie z usługi koparką pozwala oszczędzić czas, dogodniej zaplanować wywożenie ziemi z placu budowy czy dać oszczędności w całkowitym rozrachunku.